10 april gaat project Zorgzaam Losdorp officieel van start

Het is zover. Op 10 april 2019 is het project Zorgzaam Losdorp van start gegaan. Daarom verzorgde de Wmo werkgroep en Groninger Dorpen een ludieke aftrap voor de dorpsbewoners van Losdorp. Groninger Dorpen ondersteunt dorpen met het realiseren van hun eigen zorgzame activiteiten. Zij denkt met het dorp mee welke wegen de mensen kunnen bewandelen om middelen bij elkaar te krijgen. Of helpt concreet bij het werven van nieuwe vrijwilligers voor een initiatief, het organiseren van bewonersavonden of het uitzetten van een dorps enquête. Waarom gaan steeds meer dorpen aan de slag met zorgzame initiatieven? Zodat de dorpen ook in de toekomst nog opgewassen zijn tegen verdwijnende voorzieningen en bezuinigingen in de zorg.

Naar elkaar omzien,samen aan de slag
Losdorp is zo’n dorp waar de mensen zich samen willen inzetten om het dorp leefbaar te houden. De mensen hechten waarde aan ontmoeting en sociale contacten. Dorpsgenoten willen graag dat Losdorp een prettig dorp blijft om in te wonen voor alle leeftijden. Het aanbieden van laagdrempelige hulp of een goed georganiseerd vrijwilligersnetwerk kan Losdorp helpen bij het doel wat zij voor ogen hebben. Ook andere manieren van zorgorganisatie zoals dagopvang,burenhulp of een dorpsloket zijn denkbaar. Juist door het hele dorp te betrekken bij het traject, wordt het een dorps-eigen geheel. Dichtbij de mensen- en passend bij wat Losdorp nodig heeft.

Het voortraject: Wmo-scan in Losdorp
In 2018 werd met De Wmo- scan de basis voor zorgzame initiatieven in Losdorp al gelegd. De Wmo- scan is een resultaat van een klein onderzoek met een 0-meting en een advies dat perspectief op de toekomst biedt. De thema’s die in de scan aan bod kwamen gaan over deelname van inwoners aan het dorpshuis, de huidige activiteiten van het dorpshuis en de samenwerking met de regio.Vervolgens formuleerde het dorp samen met Groninger Dorpen 8 verschillende ambities. Eén van die ambities uit de scan is het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die gericht zijn op (informele)zorgbehoeften van de bewoners van Losdorp. Met wat financiële middelen van Provincie en gemeente kan Losdorp aan de slag om breed in het dorp ideeën en wensen op te halen.

Succesvolle bijeenkomst in dorpshuis de Bongerd
Ludiek introduceert de Wmo werkgroep op donderdagavond het nieuw te starten project. De sketch van ´oude bekenden´ nam de mensen met een knipoog mee in het leven van Losdorp in 2039. Hoe ziet Losdorp er dan uit met of zonder Zorgzame activiteiten? Bedroefd speelden zij dat het busvervoer al jaren is uitgestorven in Losdorp, er is een slapend bestuur met stilliggende activiteiten en weinig cohesie. De korte fragmenten werden iedere keer opgevolgd met nieuwe, hoopvolle perspectieven: een ´zorgtelefoon en ´Tafeltje Dekje´, samen eten in het dorpshuis´. En dat allemaal in 2039. Gelukkig konden de aanwezigen in het dorpshuis weer ademhalen op het moment dat de geraniums tijdens de bingo werden verloot! Kortom; op humoristische wijze werden de drie situaties geschetst.Uitvergroot, maar met een kern van waarheid. Want dat is de boodschap en oproep aan het dorp tijdens deze lancering van Zorgzaam Losdorp: ´Samen aan de slag,met en voor elkaar!´
Om Losdorp leefbaar te houden, ook in de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst werd het voorzetje al gegeven. Onderdeel van de avond was namelijk ook het doorpraten met aanwezigen aan de hand van een Kahoot quiz over wat zorg is en wat Losdorp nodig heeft. 

Tot slot werd er feestelijk teruggeblikt op een eerder project ´De Wmo- scan´,een stevige basis voor Zorgzaam Losdorp. In 2017 werd in Losdorp de Wmo werkgroep in het leven geroepen om samen met het dorp op zoek te gaan naar oplossingen voor het versterken van sociale samenhang.
De Wmo- scan is gericht op (zorg)activiteiten en schetst een beeld van de situatie nu en waar Losdorp heen wil. De drie pijlers uit de scan ´deelnamebewoners, samenwerkingspartners en activiteiten´ noemt Debora Van Zeebroeck uit de Wmo werkgroep tijdens de presentatie. Nu Losdorp verder gaat met haar zorgzame activiteiten in eigen dorp, is ook het moment aangebroken om de Wmo- scan officieel te overhandigen aan wethouder Meindert Joostens. Dankzij de gemeente Delfzijl en de provincie als mede-financierders en betrokken partijen kan Losdorp verder met het realiseren van de zorgzame plannen.