Afsluiting project Zorgzaam Losdorp

Een mooie afsluitende avond – en ook een nieuwe start! ~ vertelt Debora, commissielid van Zorgzame Dorpen.

Van wens naar plan

Met behulp van de ingevulde enquête ging Losdorp het afgelopen halfjaar opzoek naar gezamenlijke dromen voor een Zorgzaam Losdorp. Twee inspirerende “Deel-Droom-Doe Sessies” hebben ertoe geleid dat nieuwe ideeën en initiatieven worden opgepakt die Losdorp nu en in de toekomst leefbaar kunnen houden. Groninger Dorpen ondersteunde de werkgroep en het dorp bij het realiseren van gezamenlijke wensen. Inmiddels ligt er een bruikbaar product in de vorm van een flyer waar alle 7 ideeën worden gepresenteerd. .
16 oktober was bedoeld om met elkaar terug te blikken en de toekomst een stapje dichterbij te brengen. De aanwezigen die tot nog toe aan de zijlijn hadden meegekeken werden deze avond ondergedompeld in alle tot nog toe gerealiseerde activiteiten voor Zorgzaam Losdorp. Zoals een van de aanwezigen zei: het lukt niet altijd om direct je beoogde doelen te behalen. Resultaten zijn er in ieder geval!
Verschillende gastsprekers fleurde de avond op met inspirerende voorbeelden. Inwoners Adriaan en Debora presenteerden met veel enthousiasme twee van de 7 ideeën en hun inzichten daarover tot nu toe. Popelend om samen aan de slag te gaan was het hun oproep aan allen om aan te haken.
Tot slot werden tips en trucs uitgewisseld om de ideeën naar een hoger plan te tillen.

Jatten wat je jatten kunt! Veur Mekoar Holwierde

Een voorstel aan dorpsgenoten was om vrijblijvend om je heen te vragen. Hoe organiseren andere dorpen het? Twee gastsprekers waren uitgenodigd om te komen vertellen over Veur Mekoar Holwierde. Het initiatief past bij het idee voor een Wenspunt. Deborah is één van de initiatiefnemers van dit idee. Zij vertelt dat Wenspunt een pool van vrijwilligers voor Losdorp gaat worden, die ondersteuning biedt aan bewoners. Aanvullend vertellen de vrijwilligers Krista Batjes & Renny Ottens over Veur Mekoar en de ontstaansgeschiedenis. Een paar jaar geleden kwamen zij in aanraking met vrijwilligers van de kerk. Zij waren ontroerd over de manier waarop zij klaar stonden voor anderen. Als je niet bij de kerk bent, wie staat er dan voor je klaar? Met deze vraag in het achterhoofd zijn Krista en Renny opzoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers uit Holwierde. De vraag “Wat wil je voor de ander betekenen?” stond centraal. Inmiddels hebben 120 mensen zich aangemeld bij een vrijwilligersdatabank in Holwierde. Alhoewel het initiatief nog altijd in ontwikkeling is, zijn zij tevreden over wat ze al bereikt hebben.
Omdat Losdorp zich helemaal kan vinden in de quote: “Jatten wat je jatten kunt, uit het boekje Zorgzame Dorpen, was Veur Mekoar een welkome aanvulling op de avond.

Conclusie: We leggen de lat niet te hoog

“We leggen de lat niet te hoog” vinden Losdorpers. Met een klein inwoners aantal wil je klein beginnen. Misschien hoeven niet alle ideeën direct uitgewerkt te worden. Dat mensen plezier hebben staat voorop! Daar doen we het voor.
Dorpsondersteuner Anja Afman biedt aan om mee te denken wanneer groepjes aan de slag willen en zet de vragen uit in haar netwerk.
Voor het draagvlak in het dorp willen de dorpsbewoners starten met het uitwerken van twee ideeën. Drie aanwezigen hebben zich al opgegeven om in het dorp opzoek te gaan naar meer enthousiastelingen. Het plan is om samen langs de deuren te gaan. Dat belooft dat zorgzame initiatieven straks gedragen worden door een grote groep mensen uit Losdorp!