23 maart 2023: Leernetwerkbijeenkomst Gezonde Voedselomgeving (LeGro)

Startbijeenkomst Leernetwerk Leefomgeving Groningen 24 maart

Waardig Wonen zoekt mensen die samen een huis willen realiseren

Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen – in de media

Noaberschap in Groninger dorpen tijdens coronacrisis

Afsluiting project Zorgzaam Losdorp

Bezoek aan Zorgzaam dorp Slochteren

Verslag leerkring dorpsondersteuner

Brainstormavonden in Losdorp

Dé dorpsondersteuner bestaat niet

Netwerk zorgzame dorpen: vlaggen in top!