Gezond Wonen

Iedereen wil ‘fijn wonen’ in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zelf zoveel mogelijk de regie houden. Wat dit betekent is voor iedereen verschillend, maar zaken als: veilig, duurzaam, mooi, comfortabel, gezond en passend bij verschillende levensfases hebben daar direct mee te maken. Met deze dingen zijn mensen, dorpen, overheden en bedrijven bezig in de Coalitie Gezond Wonen.

De Coalitie Gezond Wonen werkt vanuit twee invalshoeken:

Op deze wijze werkt de coalitie samen met mensen in het aardbevingsgebied die zelf kwaliteit aan hun leefomgeving willen toevoegen. De coalitie biedt ondersteuning bij projecten en lost vragen en knelpunten voor de bewoners op. Andersom bieden de bewoners aan de bedrijven en instellingen een speelveld waarin producten en diensten kunnen worden ontwikkeld en getest die ook elders, in andere gebieden in het land, ingezet kunnen worden. De bewoner staan voorp! De Coalitie Gezond Wonen ziet bewoners als opdrachtgever in hun eigen woonomgeving. Zelf regie voeren in zorg en welzijn, uitgaan van wat zij/hij zelf kan en wil. Nu en straks. De coalitie bestaat uit bedrijven en maatschappelijke organisaties die waar nodig kunnen meedenken, lobbyen, ontwikkelen en ontwerpen. Samen zorgen we ervoor dat het makkelijker wordt om de eigen omgeving levensloopgeschikt te maken.

De Coalitie Gezond Wonen is in 2016 opgericht, geïnspireerd door het congres “Building the future of Health” dat in 2016 in het UMCG werd gehouden en als doel had architectuur en ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan gezondheidszorg en preventie. De coalitie bestaat momenteel uit de volgende partijen: Noaber foundation, HANNN, NCG, Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, UMCG, VolkerWessels, Van Wijnen, RVO, Health Holland en KAW.