Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Zorgaanbod

Nieuwe woonvormen

Contactgegevens

Website

Locatie van dit initiatief

Coöperatie Klooster&Buren

Wonen, zorg en meedoen. Een coöperatie van inwoners van de vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen. Inwoners nemen samen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgebied. Het initiatief beoogt een duurzame ontwikkeling om leefbaar en vitaal te blijven in dunbevolkt plattelandsgebied met de geschiedenis en traditie van deze plek als inspiratiebron. Leven, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zijn zodanig met elkaar verbonden dat het gebied en de leefbaarheid versterkt worden. ’t Olde Heem is onderdeel van deze ontwikkeling.