Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Zorgaanbod

Nieuwe woonvormen

Locatie van dit initiatief

Goud Oud en Dorpscoöperatie Warffum

Drie pijlers: realiseren van een woonhof, organiseren van ontmoeting en coördinatiepunt vrijwilligerswerk (vraag en aanbod).