Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Zorgaanbod

Locatie van dit initiatief

Ontmoetingspunt Eenrum

Het aanbieden van laagdrempelige voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en andere kwetsbare burgers. Denk hierbij aan hulpverlening op het terrein van welzijn en zorg, lezingen op het terrein van welzijn en zorg, informatiepunt en voorlichtingspunt welzijn en zorg, ontwikkelen van activiteiten door het bestuur waarbij men elkaar kan ontmoeten.