Terug naar alle initiatieven

Gemeente Westerkwartier

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Zorgaanbod

Nieuwe woonvormen

Contactgegevens

Website: https://www.droomwonenopende.nl/

Locatie van dit initiatief

Stichting Droomwonen Opende

Stichting Droomwonen Opende is opgericht vanuit de visie dat door het samenbundelen van wonen, zorg en welzijn voor mensen van 55+ en ouder en jong-volwassenen met een beperking een juiste synergie oplevert. De stichting organiseert wonen en zorg, een kookclub en eetcafé en een dorpsloket.