Terug naar alle initiatieven

Gemeente Eemsdelta

Ontmoeting & activiteiten

Nieuwe woonvormen

Contactgegevens

Website: https://www.experimentkrewerd.nl/

Locatie van dit initiatief

Experiment Krewerd

Krewerd is een bijzonder dorp, waar zo´n negentig mensen wonen. Door het grote aantal ouderen in Krewerd is de behoefte aan zorg in eigen dorp groot. Op dit moment zijn de mensen uit Krewerd bezig om vanuit experiment Krewerd levensloopbestendige woningen te realiseren. Seniorenochtenden dienen als basis voor ontmoeting en uitbreiding van activiteiten. Plannen zijn er om samen met Holwierde een vrijwilligersnetwerk op te zetten om goede zorg voor de ouderen van Krewerd in de toekomst te waarborgen.