Terug naar alle initiatieven

Gemeente Midden-Groningen

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Nieuwe woonvormen

Locatie van dit initiatief

Lang Leve Kolham

 De commissie Leefbaarheid heeft een enquête uitgezet onder alle zestigplussers van Kolham. Achterliggende gedachte is het plan voor een gezamenlijke woonvorm voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen, zonder zorgen over het onderhoud van eigen huis en tuin. N.a.v. de uitslagen van deze enquête is Kolham aan de slag gegaan met: Dorpsloket, Vrijwilligersnetwerk, Woonvorm & levensloopgeschikt. Hun motto? ‘LANG LEVE KOLHAM!’ De initiatiefgroep Lang Leve Kolham doet dit samen met Vereniging Dorpsbelangen Kolham en Stichting Dorpshuis Kolham.