Terug naar alle initiatieven

Gemeente Midden-Groningen

Ontmoeting & activiteiten

Locatie van dit initiatief

Vrijwilligersplatform InHarkstede

Het vrijwilligersplatvorm InHarkstede heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Midden-Groningen de haalbaarheid te onderzoeken van een ontmoetingsruimte in de multifunctionele accommodatie De Borgstee in het centrum van het dorp. In het dorp wordt een gemis ervaren aan volwaardige ruimte voor het organiseren van activiteiten gericht op cultuur, horeca, spel en zorg. Om elkaar te kunnen ontmoeten en het in samenhang daarmee kunnen bieden van informele en preventieve zorgondersteuning aan de bewoners. De resultaten hebben geleid tot besluitvorming voor een vervolgproces om de ontmoetingsruimte te gaan realiseren.