Terug naar alle initiatieven

Gemeente Westerkwartier

Ontmoeting & activiteiten

Coronacrisis

Contactgegevens

Contactpersoon: Erna van de Hoek
Mailadres: vraag@buurthuiskameraduard.nl
Telefoonnummer: 050 403 16 78
Website: www.buurthuiskameraduard.nl

Locatie van dit initiatief

ZorgSaam Aduard

Corona

ZorgSaam Aduard heeft een bericht verspreid onder alle inwoners van het dorp. Zie hieronder.

Sinds 2013 heeft Aduard een buurthuiskamer. Alle inwoners, maar met name de ouderen, zijn dagelijks welkom voor een kop koffie en een praatje. De bezoekers vinden het fijn om even de deur uit te kunnen en andere mensen te ontmoeten.  Om een verhaal kwijt te kunnen en in moeilijker tijden steun bij anderen te vinden.

De buurthuiskamer ligt centraal in het dorp en biedt zo een ontmoetingsplek. Doordat bezoekers en vrijwilligers elkaar (goed) kennen, is het makkelijk om in voorkomende situaties onderlinge hulp te verlenen, te steunen en te adviseren. Ouderen voelen zich minder gauw alleen en eenzaam en zijn langer in staat om zelfstandig in het dorp te blijven wonen.

Ruim veertig vrijwilligers zijn in de buurthuiskamer actief, op velerlei gebied. Behalve het koffie schenken verzorgen zij ook tal van activiteiten: schilderen, maaltijden, uitstapjes, mannensoos, spelletjesmiddag, ict-uurtje, muziekochtend, handwerken, bingo, lezingen, boekbespreking. Regelmatig worden er uitstapjes gemaakt naar een plek in de provincie.

De buurthuiskamer heeft zo niet alleen voor de bezoekers een belangrijke functie, maar ook voor de vrijwilligers. Zij dragen graag een steentje bij aan de leefbaarheid in het dorp.

In het voorjaar van 2019 gaat ZorgSaam Aduard van start. Buurthuiskamer, Dorpsbelangen, de Stichting Aduard Helpt en de kerken werken samen aan een organisatievorm, waarbinnen de onderlinge hulp in Aduard makkelijker voor iedereen bereikbaar is.

De buurtwerker van Welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Schans ondersteunt en adviseert de inwoners van Aduard waar het gaat om een zorgzaam en leefbaar dorp.