Terug naar alle initiatieven

Gemeente Loppersum

Ontmoeting & activiteiten

Contactgegevens

Contactpersonen: Yke Toepoel (voorzitter) en Jacomine Meyling (secretaris)
Mailadressen: secretaris@middelsoam.nl / ytoepoel@icloud.com /dorpsloket@middelsoam.nl
Website: https://middelsoam.nl/

Locatie van dit initiatief

Dorpscoöperatie Middelsoam Middelstum

De inwoners van Middelstum en de dorpen eromheen willen graag dat er voldoende hulp, steun en activiteiten blijven voor mensen in het dorp. In samenwerking met Stichting Dorpsbelangen Middelstum en CMO-Stamm heeft een enthousiaste initiatiefgroep een haalbaarheidsonderzoek gehouden (januari 2018) waar massaal op is gereageerd. Bijna 100 mensen boden direct hun hulp aan. De inwoners willen het woonzorgcentrum Hippolytushoes graag behouden voor het dorp, het wordt met sluiting bedreigd. En iedereen geeft aan dat het oprichten van een dorpscoöperatie een goede zaak zou zijn om zelf als dorp een rol te spelen bij een zorgzame leefomgeving voor iedereen.
In september 2018 is Dorpscoöperatie MiddelSoam opgericht en wordt vanaf dat moment gewerkt aan het opzetten van een Dorpsloket, het bouwen van een toekomst voor het Hippolytushoes en het bundelen en bekend maken van de momenten en plekken waar men elkaar kan ontmoeten in het dorp. Het Dorpsloket is inmiddels van start.