Terug naar alle initiatieven

Gemeente Groningen

Tussenschakel

Contactgegevens

Contactpersoon: Peter Redeker
Mailadres: voorzitter@dorpscooperatietenboer.nl
Telefoonnummer: 06 41 41 63 62
Website: www.dorpscooperatietenboer.nl

Locatie van dit initiatief

Dorpscoöperatie Ten Boer

‘Samen staan we sterk!’ zo luidt de openingszin van de visie van dorp coöperatie Ten Boer. De dorpcoöperatie van Ten Boer wil iedereen in Ten Boer en omliggende dorpen een fijne plek geven om in het dorp te leven en wonen. In deze gedachte staat Noaberschap centraal. Om daaraan tegemoet te komen organiseren de initiatiefnemers koffieochtenden. Met behulp van vrijwilligers staat de coöperatie hun dorpsgenoten met raad en daad bij met alle vragen die er zijn op het gebied van welbevinden. ‘In Ten Boer nemen we de taken alleen over waar deze op andere plaatsen vervallen’ aldus de initiatiefnemers. De Dorpscoöperatie is aanvullend op bestaande voorzieningen.