Terug naar alle initiatieven

Gemeente Groningen

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Coronacrisis

Contactgegevens

Contactgegevens: Peter Redeker
Mailadres: voorzitter@dorpscooperatietenboer.nl
Telefoonnummer: 06 41416362
Website: www.dorpscooperatietenboer.nl

Locatie van dit initiatief

Dorpscoöperatie Ten Boer

Coronacrisis:

In 2016 is de dorpscoöperatie van Ten Boer opgericht door een aantal inwoners van Ten Boer. Met de terugtrekkende overheid zijn dorpen steeds meer aangewezen op goede onderlinge contacten en lokaal georganiseerde zorg. In Ten Boer en omgeving willen de dorpsbewoners zich inzetten om het (ook in de toekomst) met elkaar fijn en gezellig te houden. Inmiddels telt de coöperatie 90 leden. De initiatiefnemers zijn van mening met de keuze voor een lidmaatschap, mensen sneller hun vragen zullen stellen. Regelmatig leggen de vrijwilligers hun oor te luister bij de dorpsbewoners. Het gaat vooral om in te spelen op de behoefte die er bij de mensen is. Aanvullend op het bestaande aanbod.
De activiteiten worden voor elkaar en met elkaar georganiseerd. Zo worden op verschillende plekken in Ten Boer koffie- of creativiteitsochtenden voor mensen met een kleine beurs gehouden.