Terug naar alle initiatieven

Gemeente Midden-Groningen

Tussenschakel

Contactgegevens

Contactpersoon: Anna Kessels
Mailadressen: info@mitmekoar.nl/ a.kessels@hotmail.com
Telefoonnummers: 06 21 13 56 62 / 06 18541618
Website: https://mitmekoar.nl/

Locatie van dit initiatief

Dorpszorgcooperatie Mit Mekoar Noordbroek

Gemeente verwacht dat inwoners meer zelf gaan doen. En de zorg verandert: oudere mensen blijven langer thuis wonen. Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip komt heeft Noordbroek een Dorpszorgcooperatie ‘Mit Mekoar’ opgericht. De coöperatie zoekt naar nieuwe verbindingen, samenwerking tussen formele- en informele zorg en kijkt samen met de bewoners naar oplossingen die de leefbaarheid in het dorp op pijl houden. Samen met vrijwilligers en met hulp van professionele zorg- en welzijnsinstellingen kan de zorg coöperatie bestaan. De Initiatiefgroep Behoud Gockinghaheem is al in maart 2016 opgericht. Op 24 februari 2016 kregen zij te horen dat Gockinghaheem zou sluiten. Daarna is vanuit de Initiatiefgroep op 21 januari 2017 de DorpsZorgCoöperatie officieel opgericht, de DZC werkt vanaf die tijd samen met de NNCZ en NOVO.