Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Tussenschakel

Contactgegevens

Contactpersoon: Marga Fokkens
Mailadres: fokkensh@home.nl
Telefoonnummer: 0595 481417 / 06 53780150
Website: www.flexbusdemarne.nl

Locatie van dit initiatief

Buurtbus voor Publiek Vervoer Groningen-Drenthe

De dorpen van voormalig gemeente De Marne waar geen of weinig openbaarvervoer is. Daar zet Stichting Flexbus De Marne zich als vrijwilligersorganisatie voor in. Inmiddels zijn 23 vrijwilligers aangesloten bij de Stichting om te zorgen dat bussen in deze dorpen rijden. Het doel van het initiatief is om een goede aansluiting te verzorgen op het openbaar vervoer en voorzieningen binnen de gemeente beter bereikbaar te maken voor iedereen. Daarom is dit vervoer flexibel met de in- en uitstapplaatsen. De buurtbus heeft een dubbele functie: mensen worden namelijk via deze weg ook weer aan een baan geholpen. Om de mensen van dit gebied langdurig te kunnen blijven bedienen is een samenwerking gestart met voormalige gemeente De Marne en het OV-bureau Groningen Drenthe.