Terug naar alle initiatieven

Gemeente Midden-Groningen

Ontmoeting & activiteiten

Zorgaanbod

Coronacrisis

Contactgegevens

Marja Venema, 06-10581994

 

Locatie van dit initiatief

‘Het Lint Verbindt’, Slochteren, Schildwolde, Froombosch

Corona

Slochteren, Schildwolde, Froombosch en ‘Het Lint Verbindt’ hebben de Corona-HULP-lijn in het leven geroepen voor hulp aan ouderen, hulpbehoevenden en Corona-patiënten tijdens de Corona-crisis.

 

 

“Dorpscoöperatie Het Lint Verbindt”

In 2016 is het verzorgingshuis ‘t Olderloug in Slochteren gesloten. Daarmee verdween uit het Lint een belangrijke voorziening. Ouderen die niet meer thuis konden blijven wonen worden nu elders, buiten het Lint, gehuisvest. De bewoners van het Olderhof rond het voormalig Olderloug bleven achter zonder voorzieningen en ontmoetingsplek.

In het Lint Froombosch, Slochteren en Schildwolde staat de leefbaarheid onder druk door krimp, vergrijzing, aardbevingen en het verdwijnen van voorzieningen. De drie lintdorpen hebben de handen in elkaar geslagen om de leefbaarheid, noaberschap en informele zorg zo te kunnen vormgeven dat onze dorpsgenoten, waaronder kwetsbare groepen, in principe levenslang in hun dorp kunnen blijven wonen.

De dorpen willen verder en dat kan!

Door het oprichten van een dorpscoöperatie word er vorm gegeven aan het in stand houden én verbeteren van de leefbaarheid in het Lint.

 

Op 21 november 2019 hielden we een feestelijke avond. Er ontstonden allerlei ideeën en er werden creatie teams gevormd en deze komen nu langzaam tot bloei!
De creatieteams zijn druk bezig om:
>> een welkom en vraagbaak te organiseren voor nieuwkomers in ons lint
>> een repaircafé is inmiddels opgezet in Slochteren
>> een Lint BBQ vorm te geven voor de drie dorpen, in september 2020
>> een Lint wandeling te ontwikkelen
En nog veel meer!

Meer weten, bezoek onze website, www.hetlintverbindt.nl daar kunt u zich ook aanmelden als lid of schrijf een reactie naar info@hetlintverbindt.nl

telefoonnummer contactpersoon; Marja Venema 06-10581994