Terug naar alle initiatieven

Gemeente Midden-Groningen

Ontmoeting & activiteiten

Tussenschakel

Nieuwe woonvormen

Coronacrisis

Contactgegevens

Jan Hasenoot
Telefoon 0598 – 394043

Locatie van dit initiatief

Lang Leve Kolham

Corona

CORONA HULP OUDEREN KOLHAM
Lang Leve Kolham wil graag hulp bieden voor dorpsgenoten die dit wensen. Denk aan boodschappen doen, medicijnen ophalen en vervoer naar dokter of ziekenhuis. Ze hebben een mooie flyer gemaakt en deze is verspreid door het dorp.

 

Ongeveer een derde van de 1300 inwoners van Kolham is zestig plus, de meerderheid daarvan 70 plus. Het is niet alleen gezond toeven in ‘het Florida van Midden-Groningen’, mensen wonen ook tot volle tevredenheid in Kolham, vaak in een eigen huis.

De commissie Leefbaarheid heeft een enquête uitgezet onder alle zestigplussers van Kolham. Achterliggende gedachte is het plan voor een gezamenlijke woonvorm voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen, zonder zorgen over het onderhoud van eigen huis en tuin.

N.a.v. de uitslagen van deze enquête gaat Kolham gaat aan de slag met:

– Dorpsloket
– Vrijwilligersnetwerk
– Woonvorm & levensloopgeschikt


Hun motto?
‘LANG LEVE KOLHAM!’ 

De initiatiefgroep Lang Leve Kolham doet dit samen met Vereniging Dorpsbelangen Kolham en Stichting Dorpshuis Kolham.

Kolham Presentatie resultaten vragenlijst woon (003)

Kolham Rapport woon-leefsituatie ouderen in Kolham_okt 2019 + opm. JD