Terug naar alle initiatieven

Gemeente Delfzijl

Tussenschakel

Locatie van dit initiatief

Spieksters veur elkoar Spijk

Nu het steeds vanzelfsprekender wordt dat de meeste mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, heeft Spijk ‘Spieksters veur Elkoar’ in het leven geroepen. Het is een samenwerking tussen mensen van Dorpsbelangen, de Steunstee, de kerk, de huisarts, gemeente, SWD en de betrokken dorpsbewoners van Spijk. Kort gezegd zet het initiatief zich in om als dorp gezamenlijk zorg te dragen voor de hulp die er nodig is. Hulpvragen gaan bijvoorbeeld over een oudere buurman die de tuin niet meer kan bijhouden. Of een jonge vrouw die vervoer nodig heeft naar de stad omdat zij tijdelijk in een rolstoel zit. Met een fantastische betrokkenheid helpen de dorpsgenoten elkaar!