Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Ontmoeting & activiteiten

Contactgegevens

Margriet Kuipers , 0503061662, margriet_kuipers@hotmail.com

Dick Balk , 0503061663, d.balk@hetnet.nl

Locatie van dit initiatief

Stichting 55+ in Adorp, Sauwerd en Wetsinge

De Stichting 55 bestaat dankzij een groep vrijwilligers. De activiteiten vinden plaats in de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge. Door het Steunpunt wordt er elke eerste maandagmorgen van de maand een thema-avond gehouden in Adorp en op de derde maandagmorgen in Sauwerd. Hier houden gasten lezingen over verschillende onderwerpen. Op de tweede maandagmorgen van de maand wordt er een inloopmorgen gehouden in Adorp en op de vierde maandagmorgen in Sauwerd. Hier kan men praten, koffiedrinken en wordt men geholpen met vragen en problemen over de computer etc. Zowel in Adorp als Sauwerd is er elke week gymnastiek/MBvO. In Adorp tevens volksdansen/werelddansen, en koersbal. Een keer in de 14 dagen is er op donderdagmiddag soos, om te kaarten, sjoelen, koffiedrinken, praten etc.