Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Ontmoeting & activiteiten

Contactgegevens

Bert Bos: c.l.bos@kpnplanet.nl, 06 40 24 65 40, www.debuurthulp.nl

Locatie van dit initiatief

Stichting De Buurthulp Feerwerd

Stichting De Buurthulp uit Feerwerd wil de sociale samenhang in het gebied Middag-Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Europa, versterken. Bert Bos, als initiatiefnemer van de stichting, zet zich in om een sociaal netwerk op te bouwen. Zo legt hij in verschillende dorpen contacten en probeert hij bewonersgroepen te ondersteunen in het opzetten van een initiatief. ‘Bottom-up’ en ‘laagdrempelig’ zijn belangrijke kernwaarden die volgens Bert bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen.  Onderdeel van de Stichting is een laagdrempelig project waar vluchtelingen, in dit geval jonge Eritreeërs, de kans krijgen betrokken te worden in de maatschappij. Drie Eritreeërs doen een naai cursus bij Hennies Atelier in Kleine Huisjes. De kosten voor deze cursus wordt via crowdfunding betaald. Verder heeft Bert contact gehad met stichting Jij & Co. De stichting werkt samen met Dörpszörg Ulrum en die stichting heeft ervoor gezorgd dat een Eritrese vrouw, die in Ulrum woont, bij Dörpszörg als vrijwilliger kan beginnen. Stichting Jij & Co wil ook proberen om in Eenrum een Dörpszörg te starten.