Terug naar alle initiatieven

Gemeente Delfzijl

Tussenschakel

Contactgegevens

Contactpersoon: Ellen Verlaan
Mailadres: eaverlaan@hotmail.nl
Telefoonnummer: 06 48082402/ 06 46 50 19 63
Website: www.bierum.net

Locatie van dit initiatief

Stichting Dorpshuis Bierum

De Stichting dorpshuis Bierum/Noaberschap geeft nieuwe betekenis aan het oud Gronings woord dat burenhulp betekent. Zo kun je bij het initiatief en de vrijwilligers terecht voor praktische-, administratieve of technische hulpvragen. Ook helpt de Stichting bij Wmo-gerelateerde vragen zoals ondersteuning bij de aanvraag voor hulp en hulpmiddelen. De stichting is laagdrempelig doordat de vrijwilligers 24 uur per dag en 7 per week bereikbaar zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. Stichting dorpshuis Bierum zet zich sinds 2014 in om ideeën voor een onafhankelijk multifunctioneel dorpshuis te realiseren, met behoud van de sporthal. Ondersteuning wordt geboden door de adviseurs van Groninger Dorpen, een gebiedsregisseur en de gemeente Delfzijl.