Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Tussenschakel

Contactgegevens

Contactpersoon: Corrie Mulder
Mailadres: corryjan@xs4all.nl
Telefoonnummer: 050 3049532
Website: www.verzoamelsteeonderdendam.nl

Locatie van dit initiatief

Verzoamelstee Onderdendam

In het mooie dorp Onderdendam besteden de dorpsgenoten graag aandacht aan het versterken en onderhouden van de sociale cohesie. De Verzoamelstee is zo’n plek waar alles samen komt. Men zorgt voor elkaar en lief en leed wordt met elkaar gedeeld. Zichtbaarheid van ouderen vergroten en hen enthousiasmeren tot een actieve, gezonde en nieuwsgierige levenshouding. Dat is wat de initiatiefnemers van de Verzoamelstee voor ogen hebben met deze ontmoetingsplek in het dorp. En dat lukt, want ouderen ontfermen zich over de kinderen in het dorp. Ook is de Verzoamelstee een aanspreekpunt voor de gemeente en de wijkverpleegkundigen. Binnenkort zal Onderdendam een eigen dorpsondersteuner hebben. De Verzoamelstee en het dorpshuis werken samen om deze plannen te realiseren.