Terug naar alle initiatieven

Gemeente Oldambt

Tussenschakel

Contactgegevens

Mailadres: info@veur-mekoar.nl
Website:www.veur-mekoar.nl

Locatie van dit initiatief

Veur Mekoar Westerlee

Ook Westerlee staat voor een aantal ontwikkelingen op het gebied van zorg. En deze ontwikkelingen hebben invloed op de leefbaarheid van de omgeving. De burger staat centraal en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de zelfregie van inwoners. Dit heeft ertoe geleid dat de initiatiefgroep Veur mekoar, mit mekoar is opgericht. Inmiddels zijn al heel wat initiatieven in Westerlee van de grond gekomen. De volgende activiteiten worden door de initiatiefgroep Veur Mekoar geïnitieerd: Duofiets voor Westerlee! Beweeg mee in Westerlee, Dorpstelefoon, Schoef mor aan: samen eten, Vraag en aanbod en het thee café.