Terug naar alle initiatieven

Gemeente Delfzijl

Tussenschakel

Zorgaanbod

Coronacrisis

Contactgegevens

Mailadres: info@vnwagenborgen.nl
Telefoonnummer: 06 21950234

Locatie van dit initiatief

Vrijwilligersnetwerk & dorpsondersteuner Wagenborgen

Corona

Bij het Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen stelt men o.a. het volgende voor: ‘Huisarts aanbieden dat we met de vrijwilligers telefooncirkels kunnen opzetten om contact te houden met mensen die alleenstaand zijn. Dan horen we ook wat ze eventueel nodig hebben aan boodschappen of misschien wel een boek vd Boekenkluis.’

Toen Woonzorgcentrum Menterne haar deuren moest sluiten, ontstond in Wagenborgen het idee om een vrijwilligersnetwerk op te zetten. Samen met Dorpsbelangen zijn de inwoners van Wagenborgen aan de slag gegaan met de vraag: ‘Hoe kunnen we samen bijdragen aan de leefbaarheid?’. Het vrijwilligersnetwerk (VNW)  in Wagenborgen zet zich in voor de levenskwaliteit van kwetsbare inwoners, met name ouderen en mantelzorgers. Inmiddels hebben zo’n  zestig vrijwilligers zich aangesloten. Iedereen draagt een steentje bij. De aanleunwoningen van het woonzorgcentrum bestaan nog. Daar vinden veel activiteiten plaats, zoals samen koken, handwerken en sjoelen.

De dorpsondersteuner heeft in Wagenborgen een belangrijke taak om de vrijwilligers te ondersteunen en aan te sturen. En dat lukt! Door draagvlak en vertrouwen in het dorp  te creëren. De dorpsondersteuner heeft naast een goede band met de vrijwilligers ook contacten met school, gemeente, maatschappelijk werk, praktijkondersteuner huisarts, Wmo- consulent, wijkagent en de dorpsgenoten.