Terug naar alle initiatieven

Gemeente Delfzijl

Ontmoeting & activiteiten

Dorpshuis

Contactgegevens

Debora Bonenschansker, de8ora@hotmail.com

Locatie van dit initiatief

Wmo-scan Dorpshuis De Bongerd Losdorp

Een klein gezellig dorp als Losdorp is aan de slag gegaan om zich voor te bereiden op een toekomst waar het thema zorg een prominentere plek krijgt in het dorp. De Wmo scan bracht de krachten en de uitdagingen in kaart. Het dorpshuis De Bongerd, met haar open deuren biedt kansen om bewoners uit te nodigen om betrokken te raken bij de organisatie van activiteiten. Losdorp wil ontmoeting stimuleren en meer vrijwilligers enthousiasmeren mee te doen.