Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Nieuwe woonvormen

Contactgegevens

Contactpersoon: Hans Kloosterman, hans1.kloosterman@planet.nl, 06 16 27 37 37

Locatie van dit initiatief

Wonen50plus Winsum

De initiatiefgroep Wonen50plusWinsum heeft plannen om een woonvorm voor 50-plussers in het dorp te realiseren. Een kleinschalige voorziening waar noaberschap vanzelfsprekend is, dat is het idee. De initiatiefnemers van het idee hebben het welbevinden van de bewoners hoog in het vaandel staan. Het doel is om de woonvorm van 16 huur- koopwoningen een duurzaam en levensloopbestendig karakter te geven. Samen met een aantal samenwerkingspartijen waaronder de gemeente Het Hogeland wil de initiatiefgroep uitvoering geven aan de woonvorm.