Terug naar alle initiatieven

Gemeente Loppersum

Tussenschakel

Contactgegevens

Contactpersoon: Hanneke Kamps
Mailadres: info@zorgcooploppersum.nl
Telefoonnummer: 06 47 444 565
Website: www.zorgcooploppersum.nl

Locatie van dit initiatief

Zorgcoöperatie Loppersum

Onderlinge dienstverlening en een leven lang kunnen wonen in het dorp, dat willen de mensen uit Loppersum. Samen hebben de leden van de zorgcoöperatie Loppersum de regie. En waar de initiatiefnemers trots op mogen zijn is dat onderlinge solidariteit met de komst van de zorg coöperatie een grote plek krijgt in het dorp. Inmiddels telt de zorgcoöperatie een kleine 700 leden die zich inzetten voor de leefbaarheid in Loppersum. Een paar van de uitgangspunten van de coöperatie zijn: elkaar leren kennen, modern nabuurschap, rechten voor oud en jong en het realiseren van woonvormen voor meerdere generaties.