Terug naar alle initiatieven

Gemeente Loppersum

Tussenschakel

Coronacrisis

Contactgegevens

Contactpersoon: Hanneke Kamps
Mailadres: info@zorgcooploppersum.nl
Telefoonnummer: 06 47 444 565
Website: www.zorgcooploppersum.nl

Locatie van dit initiatief

Zorgcoöperatie Loppersum

Corona

Zorgcoöperatie Loppersum heeft een brief naar alle leden gestuurd waarin o.a. het volgende staat vermeld: ‘De onderlinge dienstverlening blijft juist nu functioneren, mits dit geen extra risico oplevert voor onze vrijwilligers of hulpvragers. Onze hulplijn blijft open op werkdagen tussen 10 en 12 uur.’

De coöperatie heeft huis aan huis een kaart verspreid: klik hier voor de kaart.

Onderlinge dienstverlening en een leven lang kunnen wonen in het dorp, dat willen de mensen uit Loppersum. Samen hebben de leden van de zorgcoöperatie Loppersum de regie. En waar de initiatiefnemers trots op mogen zijn is dat onderlinge solidariteit met de komst van de zorg coöperatie een grote plek krijgt in het dorp. Inmiddels telt de zorgcoöperatie een kleine 700 leden die zich inzetten voor de leefbaarheid in Loppersum. Een paar van de uitgangspunten van de coöperatie zijn: elkaar leren kennen, modern nabuurschap, rechten voor oud en jong en het realiseren van woonvormen voor meerdere generaties.