Terug naar alle initiatieven

Gemeente Het Hogeland

Ontmoeting & activiteiten

Contactgegevens

Contactpersoon: Peter Suidman
Mailadres: p.suidman@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06 5192 8392

Locatie van dit initiatief

Welzijn Usquert 2.0

Denken om elkaar, zorgen voor elkaar, dat zijn waarden die steeds belangrijker worden naar mate meer voorzieningen verdwijnen. Zo ook in het dorp Usquert. Usquert is een actief dorp, waar veel activiteiten plaatsvinden op allerlei vlakken. De onderlinge samenhang versterken, daar zien de mensen van Usquert kansen. De initiatiefgroep Welzijn Usquert 2.0 komt geregeld bij elkaar naar aanleiding van het project Kansen voor Usquert, Usquert DOET! Om ideeën op het gebied van zorg & leefbaarheid uit te werken. Deze vrijwilligers buigen zich over de vraag hoe ‘zorgen voor elkaar’ weer een groter onderdeel kan zijn van het dorp. Een ingang hebben deze Usquerders al gevonden. In de jaren 70 had Usquert één van de eerste zorg coöperaties van Nederland. Stichting Welzijn Bejaarden had toen samen met het Groene Kruis een actieve rol in het dorp om zorg te dragen voor de inwoners. De Stichting bestaat nog steeds, maar is aan vernieuwing toe. Een eerste idee is om de Stichting breder toegankelijk te maken voor het hele dorp.