Netwerk zorgzame dorpen: vlaggen in top!

Het weer op die 14de februari, Valentijnsdag bovendien, kon niet mooier toen wethouder Mariette de Visser van de nieuwe gemeente Het Hogeland samen met gedeputeerde Eelco Eikenaar, een nieuwe vlag hesen met daarop het logo van het netwerk van maar liefst 120 “zorgzame dorpen”. Dorpen waar verschillende bewonersinitiatieven antwoorden zoeken op de veranderingen in de zorg en het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. Initiatieven die van elkaar verschillen, maar waarvan het gemeenschappelijk doel veel belangrijker is: zorg voor kwetsbare en oudere mensen in een tijd van veel maatschappelijke veranderingen, waarbij ouderen geacht worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het netwerk deelt zo de initiatieven met elkaar, maar vergroot ook de herkenbaarheid naar overheden en zorgaanbieders. Doel: verbeteren van de leefbaarheid in het dorp en bevorderen van de samenwerking tussen de formele en informele zorg.

Daphne Wiebing van Groninger Dorpen had het in haar welkomstwoordje in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam al gezegd: een snelgroeiend initiatief, dat nagenoeg exact een jaar geleden in Garmerwolde begon met de start van het netwerk van toen nog 70 dorpsinitiatieven, die elkaars kennis en inzet delen voor de zorg van hun dorp en zijn bewoners. Maar er zullen er zeker nog meer bij komen, verwacht Daphne. Dorpen kunnen zich gewoon met nieuwe initiatieven blijven aanmelden. Groninger Dorpen vervult een centrale rol om deze bewonersinitiatieven bij elkaar te brengen. En dat nou net Inge Zwerver als eerste aanspreekpunt ziek is, betekent dat een dankwoordje voor haar op zijn plaats is. Waarmee Daphne de bal doorspeelde aan Meindert Schollema, bestuurslid van Groninger Dorpen met zorg/WMO en aardbevingen in de portefeuille. Die combinatie zorgt ervoor, zo zei hij, dat mensen in het aardbevingsgebied van Noord-Groningen nog eens een extra last op hun schouders krijgen. Niet voor niks dat Groninger Dorpen zich in het Gasberaad van maatschappelijke organisaties sterk maakt voor een samenhangende benadering van zorg en leefbaarheid gecombineerd met oplossingen voor aardbevingsproblematiek. Het organiseren van het zorgnetwerk willen we samen met alle dorpen in de provincie doen, want Groninger Dorpen mag dan initiatieven delen en stimuleren (“bedankt Inge, Daphne”), maar het zijn toch de mensen uit de dorpen zelf die zich vrijwillig inzetten voor hun dorp, zo benadrukte de heer Schollema.

Die eerste inleiders hebben mij al aardig wat gras voor de voeten weggemaaid, constateerde de heer Eelco Eikenaar, gedeputeerde van onder meer wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid. Hij wees erop dat er op bestuurlijk niveau weliswaar de nodige aandacht voor zorg en leefbaarheid bestaat, maar dat de uitvoering daarvan niet zonder een betrokkenheid van onderop kan. En, zo merkt hij op, die betrokkenheid zie ik terug in al die dorpsinitiatieven. Die zijn nodig ook, want door een proces van aanhoudende schaalvergroting staan voorzieningen onder druk, vooral op lokaal niveau.

Daar sloot Daan Bultje, directeur van HANNN zich bij aan, waar hij memoreerde dat weliswaar met de site de zichtbaarheid van het netwerk wordt vergroot, maar dat die toch vooral vorm krijgt in “noaberschap” tussen de formele zorg en de lokale bevolking. Of zoals Inge Zwerver het in haar aankondiging had gezegd: “veur mekoar en mit mekoar”.
Waarna het tijd werd voor de echte opening: de site www.zorgzamedorpengroningen.nl ging met enige drukken op de knop echt de lucht in. Datzelfde gold even later ook voor de nieuwe vlag van de “zorgzame dorpen”. Maar toen stonden we al buiten in een eerste voorjaarszonnetje.

De vlag trouwens hangt vanaf nu niet alleen in Onderdendam, maar is ook te zien in al die dorpen die meedoen aan de het netwerk zorgzame dorpen. Let er maar eens op of-ie al bij u in dorp hangt!

Verslag: Ton Hoekstra, Groninger Dorpen