Noaberschap in Groninger dorpen tijdens coronacrisis

In de afgelopen dagen heeft de regering uitzonderlijke maatregelen genomen. De wereld ziet er anders uit. Online zien we dat de dorpen en dorpshuizen van Groningen bijeenkomsten stopzetten en fysieke contactmomenten beperken, juist ook om de ouderen en kwetsbare groepen te beschermen. Dat is heel verstandig!

Tegelijkertijd ontstaan er lokaal initiatieven om elkaar juist in deze periode te blijven steunen. Maar hoe doe je dat in je eigen dorp, dorpshuis of zorgzaam netwerk? Wat kan wel en wat kan niet? Groninger Dorpen verzamelt op haar site goede voorbeelden.