Over Zorgzame Dorpen Groningen

Op het Groninger platteland zoeken steeds meer bewonersinitiatieven zelf een passend antwoord op de veranderingen in de zorg en het ‘langer zelfstandig thuis wonen’. En daarin gaat de provincie voorop.

Zorgzaam hart

De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe ‘zorg-hofjes’ van de grond te tillen. Dorpen die zelf het verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels en vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen. Dorpsbewoners organiseren dit, met een zorgzaam hart – veur mekoar en mit mekoar – om de zorg en leefbaarheid in hun eigen dorp in stand te houden of te verbeteren.

Netwerk: herkenbaar gezicht

Een krachtenbundeling van ruim 120 zorgzame bewonersinitiatieven hebben een netwerk gevormd, zichzelf een naam gegeven en daarmee een herkenbaar gezicht gekregen: Zorgzame Dorpen Groningen. Binnen dit netwerk delen met dorpen met elkaar wát ze organiseren aan zorgzame initiatieven en hoe ze dat doen. Ook maakt het netwerk de beweging zichtbaar naar buiten toe en herkenbaar voor gemeenten en zorgaanbieders, met als doel om de samenwerking tussen de formele en informele zorg te bevorderen.

Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewonersinitiatieven, faciliteert het netwerk en de website en organiseert bijeenkomsten. Groninger Dorpen werkt hierin samen met een aantal partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en onderwijs.