Personalized en Customized Health

Hoe kunnen we in de provincie Groningen zorgen dat bewoners van plattelandsgebieden in de toekomst langer gezond thuis kunnen blijven wonen met behulp van maatwerk zorgconcepten ondersteund door slimme technologie en systemen?Op basis van deze vraag heeft SER Noord-Nederland op verzoek van de Provincie Groningen het advies over Personalized and Customized Health (PCH) geschreven. Dit advies benadrukt de noodzaak voor sociale innovaties om de leefbaarheid in onze provincie te vergroten. Tegelijkertijd klinkt een duidelijke ambitie door om deze te vertalen naar economische kansen voor de regio. 

De Provincie heeft de aanbevelingen van de SER overgenomen en wil dit jaar meters maken op persoonsgerichte zorg en gezondheid. Er zijn veel verschillende initiatieven maar het komt niet altijd tot bloei. Daarom is het noodzakelijk om hier regie op te voeren en snel aan de slag te gaan met concrete initiatieven zodat het doel ‘mensen langer gezond thuis te laten wonen’ wordt gerealiseerd. Er is een regiegroep samengesteld met mensen vanuit diverse hoeken van het zorgveld die met hun kennis, ervaring en netwerk de benodigde (sociale) innovaties aan kunnen jagen. Namens Groninger Dorpen zit adviseur Inge Zwerver in de Regiegroep. 

De regiegroep gaat in het eerste jaar een gedeelde lange-termijn-visie ontwikkelen met een bijbehorende strategische agenda. De afspraken zijn niet vrijblijvend; deze worden vastgelegd in een convenant waarbij de Groninger centraal staat en niet de technologie, het product of de dienst. 

Klik hier voor de website van PCH.