Startbijeenkomst Leernetwerk Leefomgeving Groningen 24 maart

Binnenkort is het zover: dan vieren wij dé aftrap van het driejarig programma Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LeGro) dat verbonden is aan het Preventie Overleg Groningen (POG). 24 maart a.s. ben je meer dan welkom om de start van dit programma bij te wonen.

Over het POG

Groninger Dorpen is trekker van het programma Leernetwerk Leefomgeving Groningen, dit is één van de zes programmalijnen van het Preventie Overleg Groningen (POG). Het POG is een provinciaal overleg die verschillende overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar, opleiding- en onderzoeksinstellingen voert om meer en logischer te gaan samenwerken op het thema preventie en gezondheid. Groninger Dorpen is ook aangesloten bij het POG omdat wij het enorm belangrijk vinden dat juist de stem van de inwoners van Groningen zelf moet worden meegenomen in beleid als uitvoering. En niet alleen de stem van inwoners, juist ook hún (onderzoeks)vragen, ideeën, oplossingen, ervaringen en zorgzame initiatieven. Zie ook www.preventieoverleggroningen.nl

Over het Leernetwerk Leefomgeving Groningen

Drie thema’s staan binnen LeGro centraal: gezonde ruimtelijk veranderingen, de impact van een (on)gezonde voedselomgeving en de sociale impact van rookverboden.
Het leernetwerk ontwikkelen we in de praktijk aan de hand van praktijksituaties: met inwoners, bestaande (zorgzame) initiatieven en diverse professionele regionale- en lokale partijen. Bewonersdeskundigheid en actuele kennis van Hanzehogeschool, RUG en UMCG dragen bij aan het vergroten van kennis rondom de aanpak van een gezonde leefomgeving.

Uitnodiging startbijeenkomst!

Lees hier meer over de inhoud van de bijeenkomst en het programma van de middag.

Wil jij erbij zijn 24 maart? Leuk! Meld je dan aan via het formulier onderaan op deze pagina van Groninger Dorpen.

We hopen jou te zien 24 maart en kijken uit naar een feestelijke middag met jou.
Heb je een vraag over- of een suggestie voor het leernetwerk of de bijeenkomst? Bel of mail Daphne Wiebing (projectleider): 06 40 55 86 14, d.wiebing@groningerdorpen.nl